01
02
03
04
05
06
07

 

 

 

rekonstrukcija konvikta frančiškanskega samostana v ljubljani

izvedeno
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.  
.
.   
gradbene konstrukcije:
elektro instalacije:
strojne instalacije: 
naročnik:
fotograf:
neto površina: 
bruto površina:
projekt in izvedba:
stanovanjska stavba za posebne družbene skupine
Kombinat d.o.o.
Ana Grk
Blaž Kandus
Alja Mišigoj
Žan Zupanc
Valide d.o.o.
Winky d.o.o.
Projekt Rant s.p.
Frančiškanski samostan Ljubljana Center
Jana Jocif
1.036 m²
2.208 m²
2021-2023

Stavba konvikta je bila prizidana frančiškanskemu samostanu na Prešernovem trgu v Ljubljani konec 19. stoletja kot dom za bogoslovce - pripravnike na duhovniški poklic. V petdesetih letih prejšnjega stoletja so dodatne sobe uredili še na podstrešju, sčasoma pa so se potrebe po nastanitvi študentov bogoslovja manjšale in so prostori ostajali neizkoriščeni. Vodstvo samostana je želelo s prenovo posodobiti bivanjske razmere in dom odpreti tudi zunanjim študentom, hkrati pa urediti nov zunanji dostop in novo notranje stopnišče, da bi stavbno krilo konvikta lahko delovalo ločeno in neodvisno od preostalega dela samostana. Prej neizkoriščeni del podstrešja je preurejen v skupni prostor stanovalcev.

Nov vhod in stopnišče služi tudi obiskovalcem prostorsko in vsebinsko izjemni samostanski knjižnici, ki domuje v tej stavbi in so jo bratje frančiškani želeli odpreti širši javnosti.