vergerijev trg v kopru, natečaj, 3. nagrada   Namen natečaja za ureditev Vergerijevega trga v Kopru je bil ureditev mednivojske povezave med bodočim potniškim pristaniščem in mestom, programska oživitev notranjosti bastiona in v prvi stopnji tudi izgradnja parkirne hiše pod trgom. Čeprav je naročnik natečaja narekoval rešitev mednivojske povezave v obliki širokega stopnišča, smo se odločili drugače. Stopnišče bi prerezalo še edini ohranjen del mestnega obzidja, hkrati pa zaradi takrat že zgrajene koprske obvoznice ne bi imelo primernega izteka. Rešitev v obliki stolpa, ki se povzpne preko obzidja je zato spoštljivejša do obstoječega tkiva, hkrati pa lahko predstavlja sodoben in prepoznaven simbol mesta, razgledno točko, predvsem pa novo mestno vertikalo v kontekstu pristaniških žerjavov, stanovanjskih stolpnic in zvonika stolnice. Ureditev Vergerijevega trga na zgornjem nivoju je zasnovana kot volumen drevesnih krošenj, ki zaključuje iztek Verdijeve ulice na bastion in usmerja poged proti morju. Lesena ploščad v senci dreves je nova dnevna soba mesta – loggia z razgledom.
     
     
objekt: ureditev trga, bastiona  in mednivojske povezave  
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj  
  Blaž Kandus  
  Alenka Korenjak  
  Tina Rugelj  
naročnik: Mestna občina Koper  
območje obdelave: 7130,00 m²  
natečaj:              200-07