dvojčka na robu Ljubljane izvedeno  
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
  
    
 
gradbene konstrukcije:
projekt strojnih instalacij:
projekt elektro instalacij:
površina zemljišča:
neto površina objekta:
naročnik:
projekt in izvedba:
4 stanovanjske hiše
Kombinat d.o.o.
Ana Grk
Alenka Korenjak
Blaž Kandus
Vesna Mihelj
Gradbeni biro Tonin
Emineo d.o.o.
Elgom, Marko Golob s.p.
1240 m²
4x135 m²  
zasebni
2017-19

Dvojčka na vzhodnem robu Ljubljane sta zgrajena na podolgovati parceli, ki se na jugovzhodni strani odpira proti nepozidanem travniku, dostop je s severozahodne strani. Stanovanjski stavbi sta dvoetažni, posamezni enoti sta zaradi orientacije in naklona terena zamaknjeni v tlorisu in prerezu, kar vsaki hiši zagotavlja več individualnosti in zasebnosti. Na dostopni strani je tlakovano dvorišče z nadstrešnico za avto in vrtno lopo. Bivalni prostori se odpirajo proti travniku. Enote so po gabaritih enake, vendar omogočajo različno tlorisno razporeditev. Dve enoti imata na vhodni strani sobo, ki se odpira proti dvorišču in lahko služi različnemu namenu (za delavnico, delo od doma, dodatno sobo v pritličju ali le večji bivalni prostor).

Enote dvojčkov so zasnovane racionalno, kot enostavni pravokotni gabariti brez previsnih delov - merilo in strukturo zazidave tako poleg zamikov ustvarjajo dodatne zeleno obarvane lesene lope in nadstreški, lesena fasada v pritličju ter poševni venec hiše. Gradnja tako po merilu ne izstopa iz okolice, z urejeno in enotno podobo pa vnaša red v sicer rahlo kaotično premestno zazidavo.