01
02
03
04
05
06
situacija
pritličje
severovzhodna fasada
shema

 

parkirna hiša P+R sonce v kopru

natečaj, projekt

 1. nagrada
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.  
.   
.
projekt gradbenih konstrukcij:
projekt strojnih instalacij:
projekt elektro instalacij:
površina zemljišča:
bruto površina objekta:
naročnik:
projekt:
parkirna hiša
Kombinat d.o.o.
Ana Grk
Alenka Korenjak
Alja Mišigoj
Blaž Kandus
Rok Preskar
EEP d.o.o.
Projekt Rant, s.p.
Elnap d.o.o.
7900 m²
18800 m² 
Mestna občina Koper
2019-2021

Parkirna hiša Sonce v Kopru bo služila kot izhodiščna mobilnostna točka (P+R), kjer bodo obiskovalci mesta iz avtomobila prestopili na javni prevoz, kolo ali se v mesto podali peš. Uporabnikom bo predstavljala prvi stik z mestom, zato je kvalitetna zasnova še toliko bolj pomembna.

Parkirna hiša bo umeščena jugovzhodno od mestnega jedra, ob rob območja Luke Koper. Ožje območje je trenutno še pretežno nepozidano, načrtuje pa se stanovanjsko poslovna gradnja, zato bo parkirna hiša v prihodnosti lahko služila tudi bližnjim obiskovalcem. Arhitekturna zasnova omogoča tudi možnost prilagoditve dela ali celote stavbe drugačni namembnosti, kar je danes v svetu eno ključnih izhodišč pri načrtovanju, še posebej pri parkirnih hišah, vse več pa je že primerov prilagajanja tudi v praski.

Pomembno programsko, prostorsko in socilano vlogo v kontekstu razvoja območja bo imela javno dostopna streha, zasnovana kot ozelnjena rekreacijska površina, neposredno povezana z načrtovanim trgom na nivoju parterja. V prihodnosti je mogoča tudi neposredna povezava strehe z bodočimi okoliškimi stavbami preko mostovžev. Streha bo zaradi predvidenih višjih objektov v okolici tako peta fasada hiše, lahko pa postane tudi njihov parter.