Trg Brolo, Koper

natečaj 

nezaključen natečaj
.
arhitektura :
.
.
.
.
.
.
arhitektura sodelavci
.
.
vizualizacije
krajinska arhitektura
osvetlitev
kalkulacije
.
kombinat. arhitekti  d.o.o.
Blaž Kandus u.d.i.a. 
Tina Rugelj u.d.i.a.
Ana Grk u.d.i.a.
Vesna Mihelj u.d.i.a.
Alenka Korenjak u.d.i.a.
.
Rok Hočevar, mag. inž. arh.
Urška Škrap
Nina Savič, abs. arh.
Aleš Pajk
Matej Kučina u.d.i.k.a - BRUTO d.o.o.
Mihael Lepšina, Svetlarna lightinmotion
Robert Pangeršič, Studio P d.o.o.
.
Načrtovana gradnja stanovanjske soseske na Rakovi Jelši predstavlja v merilu območja relativno  veliko prostorsko potezo, prav zaradi tega pa tudi razvojno priložnost naselja. Novo stanovanjsko sosesko moramo zato načrtovati ne kot zaprto samostojno enoto, ampak socialno središče Rakove Jelše. Natečajno območje smo tako razdelili v tri pasove - severni del je namenjen dostopu za motorni promet in parkiranju, osrednji del grajeni strukturi, torej stanovanjem z intimnejšimi vmesnimi prostori, južni del pa je park, namenjen tako stanovalcem soseske kot tudi okoliškim prebivalcem. Predstavlja tudi vez naselja z Ljubljanico, ki trenutno ne obstaja.
.
Sosesko gradi sedem stavb, s skupno 164 stanovanji. V pritličju prve, ob Poti na Rakovo Jelšo je trgovski in gostinski program, v pritličju zadnje pa skupni prostor stanovalcev. Tako smo tudi programsko sosesko navezali na reko oz. na park in spodbudili uporabo javnega prostora.
.
Niz stavb je zasnovan tako, da si izmenično sledita večja in manjša stavba. Soseska se začne s tlorisno največjo stavbo v soseski s trgovskim programom, nato sledijo izmenično manjši in večji stanovanjski blok, ki sta po dva med seboj povezana s skupno nadstrešnico. Nadstrešnica deli prometni del od zelenih medprostorov in ponuja prostor za posedanje na prostem tudi v primeru dežja.