hiša mj, dolenjska

izvedeno  
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:   
.
.
.
.
notranja oprema:
gradbene konstrukcije:
.
strojne in elektro instalacije:
.
fotografije:
površina parcele:
neto površina objekta:
naročnik: 
projekt in izvedba:       
stanovanjska hiša
Kombinat d.o.o.
Tomaž Čeligoj
Ana Grk
Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Tjaša Mavrič
Tina Rugelj
Riko d.o.o. / PBO (leseni del)  
Proding d.o.o. (betonski del), 
Arctur projektiva d.o.o., 
Ivan Čelogij, s.p.
Matjaž Tančič & Klemen Ilovar
1495,00 m²
247,11 m²
zasebni
2009-11

Hiša MJ stoji na robu naselja, na prej nepozidanem travniku med stanovanjskimi hišami in gozdno mejo. Hiša je odmaknjena od ceste, postavljena v višje v breg, od koder se odpira razgled na Novo mesto. Zaradi pogledov in konfiguracije terena se hiša odpira proti severozahodu. Z rahlim zamikom nivojev se hiša prilagaja terenu, hkrati pa deli hišo na bivalni in spalni del. Hiša tako nima hodnikov, v sobe se vstopa s podesta, ki je del dnevnega prostora.

Oblika strehe omogoča, da dnevni prostor, predprostor in kopalnico osvetljuje tudi dopoldansko sonce. Hiša je montažna, z leseno skeletno konstrukcijo in macesnovo fasado. Garaža z nadstreškom je ločena od hiše in stoji tik ob cesti. Vkopana je v brežino, tako da ne ovira pogledov iz hiše na dolino. Sledi lesenega opaža na vidni betonski konstrukciji vzpostavljajo dialog med garažo in hišo.