dom upokojencev brda

izvedeno  
.
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.
.
.
.
gradbene konstrukcije:
strojne in elektro instalacije:
fotografije:
naročnik:
površina parcele:
neto površina objekta:
projekt in izvedba (1.faza):
.
dom upokojencev
Stolp d.o.o.
Tomaž Čeligoj
Kosta Jurkas
 Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Tina Rugelj
Isan 12 d.o.o.
MM biro d.o.o
Matevž Paternoster
Gorica Leasing
3360,00 m²
3515,70 m²
2006-08
.

Kulturni center Miren povezuje dva nivoja kraja: spodnji nivo ob glavni cesti in reki Vipavi ter nivo, ki je mirnejši in kljub pestremu programu bolj perifernega značaja. Temu sledi tudi zasnova z dvemi trgi. Spodnji trg služi osrednjim, frekventnejšim dejavnostim, medtem ko je zgornji nivo namenjen večinoma poljavnim programom. Nivojsko razliko povezuje več stopnišč. Oba nivoja sta povezana tudi znotraj posameznih objektov, čemur se po prerezu prilagaja tudi programska zasnova.

Center tvorijo trije ločeni objekti. Jugozahodno stranico spodnjega trga zamejuje objekt z  dvorano, večnamenskim prostorom in prostori krajevne skupnosti. Drugi objekt na trgu je stavba knjižnice s servisnimi prostori v zadnjem delu ter mladinskim centrom in dnevnim centrom za starejše na nivoju zgornjega trga. Parkirni prostori na spodnjem nivoju so umaknjeni pod ploščad zgornjega trga. Tretji objekt je II. faza izgradnje centra in je namenjen komercialnim dejavnostim (trgovski, gostinski ali poslovni program). Kulturni center deluje tudi brez njega kot zaključena celota, vendar pa predstavlja smiselno zaokrožitev prostora.